شیشه‌ لمینیت چیست + کاربرد و ویژگی های آن

شیشه‌ لمینیت چیست + کاربرد و ویژگی های آن

شیشه‌ لمینیت چیست؟ شیشه‌ لمینیت به نوعی شیشه سکوریت گفته می شود که نسبت به شیشه های دیگر و شیشه های معمولی دارای ضریب ایمنی بیشتری هستند و در برابر فشار ضربه مقاوم تر می باشند، همچنین شیشه های معمولی در اثر شکستن به قطعات درشت خرد میشوند که باعث خسارات بسیار زیادی می شوند، اما …

شیشه‌ لمینیت چیست + کاربرد و ویژگی های آن ادامه »