کاربرد شیشه ها

شیشه‌های ضد گلوله، ضد سرقت، ایمن در برابر زلزله بانک‌ها، بیمارستان‌ها، استخرها، نورگیرها و بطور کلی در ایمنی و امنیت حائز اهمیت است. سلولهای فتوولتائیک کف شیشه‌ای شیشه‌های عایق صوتی درب‌های ورودی دکوراسیون داخلی پنجره ساختمان‌های تجاری و مسکونی. مهمترین ویژگی شیشه‌های لمینت، سه ویژه گی عایق حرارتی، کاهش آلودگی صوتی و امنیت را به …

کاربرد شیشه ها ادامه »