شیشه لمینیت چیست؟

شیشه لمینیت چیست؟

شیشه لمینیت شیشه لمینیت پر کاربرد ترین نوع شیشه است بعد از شیشه سکوریت، نسبت به شیشه‌های معمولی از ضریب ایمنی بیشتری برخوردار است شیشه معمولی در اثرشکست به قطعات درشت و برنده خرد شده که می‌توانند منجر به خسارات جانی و مالی عظیم گردد شیشه‌های سکوریت در مقایسه با شیشه‌های معمولی وضعیت بهتری دارند، ین …

شیشه لمینیت چیست؟ ادامه »